Dienos pasiūlymas

SKLYPAS NETOLI VILNIAUS

Ant upės kranto, apsuptas gražiu mišku, su pastatu. Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 4 ha, 
Pastatas - Pirtis
Pažymėjimas plane: 7I1m
Statybos metai: 1943
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Rąstai
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 51 kub. m
Užstatytas plotas: 23.20 kv. m
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Plotas: 23.00 m2
Aukštas: 1 iš 1
Statybos metai: 1943, rąstinis
Šildymas: krosnis
Sklypo plotas: 400 a
Sklypo paskirtis: su pakrante
Vieta: Vilnius, ČIŽIŠKĖS VILNIAUS RAJ.
Kaina: 32000 EUR
Plačiau...

Apklausa

Kur radote informaciją apie mūsų puslapį?

www.edomus.lt
www.skelbiu.lt
www.aruodas.lt
www.domoplius.lt
rekomendavo draugai
kita

Nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS LIETUVOJE

 

 

Lietuvoje nuo 2006 m. sausio 1 d. nekilnojamojo turto mokestį moka ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys.

 

Mokesčio objektas yra:

 

1) fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius bei inžinerinius statinius, jeigu jie nėra ekonominei ar individualiai veiklai naudojamas nekilnojamasis turtas arba nėra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoti naudotis juridiniams asmenims;

 

2) juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje.

Mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

 

Mokesčio tarifas – nuo 0,3 procento iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, nustato savivaldybės taryba.

 

Įstatymas numato nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas. Pvz.: Mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, fizinio asmens naudojamas žemės ūkio veiklai; socialinei globai ar rūpybai; Mokesčiu taip pat neapmokestinami tinkamais naudoti nepripažinti statiniai, jeigu jie nėra faktiškai naudojami.

 

Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Nekilnojamojo turto mokestine verte laikoma nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Nekilnojamojo turto vertinimą atlieka turto vertintojas. Lietuvoje – tai valstybės įmonė „Registrų centras“. Yra naudojamas masinio vertinimo būdas, kuris remiasi rinkos informacija. Visa Lietuva yra suskirstyta į verčių zonas. Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai pagal kalendorinių metų sausio 1 dienos būklę.

 

Nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Mokesčio mokėtojai gali pateikti prašymą turto vertintojui nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, jeigu nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta atliekant masinį nekilnojamojo turto vertinimą, skiriasi nuo nekilnojamojo turto vertės, nustatytos atliekant individualų vertinimą, daugiau kaip 10 procentų.

 

Mokesčio mokėtojų skundai dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir prašymai dėl individualiu vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto vertės naudojimo apskaičiuojant mokestinę vertę pateikiami turto vertintojui per tris mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo.

 

Mokesčio mokėtojo prašymu turto vertintojas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka parengia Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Fiziniams asmenims šie išrašai parengiami ir įteikiami arba išsiunčiami nemokamai.

 

Mokestį už fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), išskyrus nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis juridiniams asmenims, apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka fiziniai asmenys. Mokestį už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį) bei juridiniams asmenims neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąją turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniams asmenims, apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka juridiniai asmenys.

 

Juridiniai asmenys moka avansinį mokestį. Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 sumos, apskaičiuotos taikant juridiniam asmeniui einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinei vertei nustatytą mokesčio tarifą. Jeigu suma, apskaičiuota taikant juridiniam asmeniui einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinei vertei nustatytą mokesčio tarifą, neviršija 1500 litų, juridinis asmuo avansinio mokesčio mokėti neprivalo.

 

Mokesčio mokėtojai vietos mokesčių administratoriui atitinkamo mokestinio laikotarpio mokesčio deklaraciją pateikia, mokestį apskaičiuoja ir jį sumoka iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos. Mokesčio mokėtojai mokestį apskaičiuoja pagal Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenis.

 

Pažeidus LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas, skiriamos baudos ir skaičiuojami delspinigiai.

 

Straipsnyje išdėstyta nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą. Tai autoriaus nuomonė aktualiu klausimu, grindžiama LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, kuriai pritarti ar ne, yra kiekvieno asmens teisė.

 

Konsultacijas rengia VšĮ “Vilniaus universiteto Teisės klinika” – nemokamos teisinės konsultacijos, Vilnius, Vilniaus g. 25; tel: 8 (5) 231 28 00; el.paštas: teises.klinika@tf.vu.lt ; www.teisesklinika.lt

Šaltinis: www.teisesklinika.lt